Certyfikaty

W Meyer Tool Poland funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania następujących norm:
•    System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN-ISO 9001,
•    System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN-ISO 14001,             
•    System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-N-18001,
•    Wewnętrzny System Kontroli Obrotu Towarami o Znaczeniu Strategicznym.

Dodatkowo System Zarządzania Jakością w Meyer Tool Poland certyfikowany jest zgodnie z międzynarodowym standardem dla branży lotniczej AS 9100.

Meyer Tool Poland posiada certyfikat Nadcap w zakresie wykonywania procesu specjalnego, jakim jest Elektrodrążenie.

Ponadto, Meyer Tool Poland posiada aktualną koncesję MSWiA na produkcję części dla przemysłu wojskowego.

 

AS9100 Zintegrowany System
Zarządzania IQNet
Zintegrowany System Zarządzania Wewnętrzny System Kontroli
NADCAP-EDM      
Koncesja                                                             NADCAP - EDM